VNI
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HNXI
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
VN30
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HNX30
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HOSE:
ĐÓNG CỬA
HNX:
ĐÓNG CỬA
Ngày GD:
01/01/01

             
Chào mua
Chào bán


Thực hiện
STT Mã CK Trần Sàn Tham chiếu Giá KL GT
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG
©Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Địa chỉ: 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: 844-3562 4626 Fax: 844-3562 4628 Email:
abs-info@abs.vn
ĐƠN VỊ KL: 10 CỔ PHIẾU