VNINDEX
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HNX
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
VN30
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HNX30
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HOSE: ĐÓNG CỬA HNX: ĐÓNG CỬA
01/01/01
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG
©Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Địa chỉ: 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: 844-3562 4626 Fax: 844-3562 4628 Email:
abs-info@abs.vn
ĐƠN VỊ KL: 10 CỔ PHIẾU