VNINDEX
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
VN30
0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
00:00
01/01/01
 Thị trường
ĐÓNG CỬA
ABS trân trọng thông báo: 1. Giao dịch trực tuyến qua ABS Internet (http://itrade.abs.vn) 2. Tổng đài hỗ trợ và đặt lệnh Hotline 1900 5454 96 hoặc 04 38 505 260 - website: www.abs.vn - email: itrade@abs.vn 3. Các dịch vụ hiện đang cung cấp bởi ABS: Ứng trước tiền bán tự động (KH chỉ cần ký hợp đồng một lần); Dịch vụ giao dịch ký quỹ ABS – Classic Plus, ABS – VIP, ABS – Active Plus. Chi tiết liên hệ các điểm giao dịch của ABS trên toàn quốc. Trân trọng cảm ơn!